Kontrolleret hjælp til hverdagens udfordringer med BPA

Nyder du at have styr på dit eget liv? Ja, det kan de fleste mennesker vist nikke ja til! BPA står for Borgerstyret Personlig Assistance, og det betyder, at du selv kan ansætte medhjælpere, der kan hjælpe dig med personlig og praktisk hjælp i hverdagen. En af reglerne er, at du som udgangspunkt har en funktionsnedsættelse – eller et handicap – der er varig. Det betyder, at funktionsnedsættelsen ikke forsvinder igen som for eksempel ved et brækket ben eller en forbigående depression eller lignende. Og det gælder både funktionsnedsættelse i forhold til fysiske og psykiske mén. Udover disse lidelser falder blinde og svagsynede folk også ind under dem, der kan søge.

 

Der kræves til gengæld, hvis man ønsker at benytte BPA-ordningen, at vedkommende er rask nok til at kunne agere arbejdsgiver, det vil sige at det mentale handicap ikke kan være for omfattende. Dog er det muligt at samarbejde med en anden part, for eksempel en virksomhed, et familiemedlem eller lignende. Denne står så som arbejdsgiveren, og sørger for organisering af opgaver og løn, altimens du selv bliver set som arbejdsleder. Dine opgaver vil så bestå af vagtskemalægning i samarbejde med hjælperne, selv at lære dine hjælpere op til det arbejde de skal udføre og ellers holde overblik. Hvis du vil benytte BPA-ordningen skal du desuden være fyldt 18 år, og der er ingen maksimumsalder for modtagelse af hjælpen. Der er heller ingen fastlagt måde hjælpen skal bruges på, hverken i minimum antal timer eller typer af arbejdsopgaver, bare du generelt har brug for en stor mængde hjælp til dagligt. Så hvis du føler, at du har overskuddet til enten selv at have oversigt over dagligdagens opgaver og selv organisere arbejdet ud til andre, bør du overveje at søge lov til at gøre brug af ordningen. Dette gøres gennem den kommune du bor i.